Dil seçimi: TR | EN

Çevre ve İş Sağlığı Politikamız

Biz Farplas A.Ş. ailesi olarak;

Plastik enjeksiyon, montaj, boyama ve kalıp yapım faaliyetleri ile hizmet veren fabrikalarımızda Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini uygulayarak çevre kirliliğinin önlenmeyi  ve insan sağlığına zarar verebilecek her türlü olumsuz etkileri belirleyip, kontrol altında tutmayı, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemeyi ve sürekli iyileşmeyi  hedefliyoruz.

Bu hedef doğrultusunda;

  • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği  ile ilgili uymak zorunda olduğumuz yasal ve diğer gereklilikleri yerine getirmek,
  • Enerjiyi doğru ve verimli kullanmak ve doğal kaynakların tüketimini azaltmak,
  • Atık oluşumunu azaltmak, geri dönüşümü ve geri kazanımı desteklemek,
  • Çevre ve iş güvenliği ile ilgili amaç ve hedeflerimizi belirleyip düzenli takip ederek sürekli iyileştirilmelerini sağlamak,
  • Teknik ve ticari olanakların el verdiği ölçüde iş sağlığı güvenliği açısından en güvenilir ve çevreye en az zarar veren teknoloji ile çevresel etkileri az, insan sağlığına zarar vermeyen hammaddeleri kullanmak,
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarına yol açacak iş sağlığı güvenliği risklerini belirlemek, bu riskleri gerekli önlemlerle kabul edilebilir seviyeye indirerek SIFIR iş kazası hedefine ulaşmak,
  • Çevre kazalarına neden olabilecek etkileri önceden belirleyerek yerinde ve zamanında gerekli tedbirleri almak,
  • Tüm çalışanlarımızı,  tedarikçilerimizi,  taşeronlarımızı ve toplumu çevre ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili konularda bilgi akışı ve eğitimlerle  sürekli bilinçlendirmek temel ilkemizdir.

Tüm amacımız, geleceğe teslim edebileceğimiz temiz bir çevre bırakmak ve sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmektir. 

Farplas 2016 Yılı Çevre ve İş Güvenliği Performans Raporu

Farplas 2016 yılı Çevre ve İş Güvenliği Performans Raporu' nu indirmek için tıklayınız.